วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2536

 • เริ่มก่อตั้ง ที แอนด์ พี เซอร์วิส (T & P SERVICE) ทุนจดทะเบียน 1,000,000  บาท

ดำเนินธุรกิจ

- จัดหาอะไหล่เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ
- รับซื้อ, ขนสิ่งของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรม
- ให้เช่า, จัดรถขนส่งสินค้าทั้งรายเดือนและเป็นครั้ง ๆ
- จัดแยกของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่าย, ส่งต่อ
- รับซื้อลังไม้, พาเลทไม้ที่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
- นำไม้จากลังเก่า, พาเลทเก่ามารีไซด์เคิล ทำใหม่, แยกจำหน่าย
- รับทำพาเลท, ลังไม้ จากไม้ยางพารา และไม้เก่า

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2540

 • เปลี่ยนสถานะจากบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ เจน (JAME AND JEN LIMITED PARTNERSHIP) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ดำเนินธุรกิจ

- เหมือน ที แอนด์ พี เซอร์วิส (T & P SERVICE)
- สั่งวัตถุดิบไม้สน (PINE WOOD) ตระกูล RADIATA PINE จากประเทศนิวซีแลนด์
- รับซื้อ, ขนสิ่งของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรม
- ให้เช่า, จัดรถขนส่งสินค้าทั้งรายเดือนและเป็นครั้ง ๆ
- จัดแยกของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่าย, ส่งต่อ
- รับซื้อลังไม้, พาเลทไม้ที่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
- นำไม้จากลังเก่า, พาเลทเก่ามารีไซด์เิคิล ทำใหม่, แยกจำหน่าย
- รับทำพาเลท, ลังไม้ จากไม้ยางพารา และไม้เก่า
- ผลิต, จำหน่ายพาเลท, ลังไม้ที่ทำจากไม้สนนิวซีแลนด์
- บริการแพ็ค, บรรจุเครื่องจักร ทั้งแบบธรรมดา และศูนย์อากาศ
- บริการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ เจน ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระเต็มจาก 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ เจน ได้ทำการเพิ่มสาขาโดยก่อสร้างโรงงานใหม่ในเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เลขที่ 74 ม. 6 ต.บ้านป้อม อ. พระนครศรีอยุธยา
  จ. พระนครศรีอยุธยา 13000

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ แอนด์ เจน ได้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบ ISO 9001:2000 โดยได้ที่ปรึกษาจาก บริษัท รีจีสสตาร์ ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

 • เปลี่ยนสถานะจาก หจก. เจมส์ แอนด์ เจน ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท เป็น บจก. เจมส์ แอนด์ เจน แพ็คเก็จจิ้ง ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

 • ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000 Certificate Number 78960 Issue No.1
  Manufacturing Of Wooden Pallet, Wooden Crate, Wooden Case And Packing Material จาก UKAS

 

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547

 • ได้รับการรับรองเป็นผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของมาตราฐาน ISPM NO.15 หมายเลข TH-0007 แบบ MB จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะองค์การอารักพืชแห่งชาติ

วันที่ 1 กันยายน 2547

 • เริ่มก่อสร้างห้องอบและหม้อต้มไอน้ำ (BOILER 2.5 TONS ) ในวงเงินงบประมาณ 12 ล้านบาท แล้วเสร็จ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547
เครื่องกำเนิดความร้อน
   
หม้อต้ม
ห้องเผา

   
 
ห้องอบขนาด 6 x 5 x 4 เมตร จำนวน 6 ห้อง
 
 
ไซโลดักเขม่า
ห้องอบขนาด 9 x 5 x 4 เมตร จำนวน 2 ห้อง
 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2547

 • ได้รับการรับรองเป็นผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของมาตราฐาน ISPM NO.15 หมายเลข TH-0034 แบบ HT-DB จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะองค์การอารักพืชแห่งชาติ

 

 
 
ติดต่อเรา :
โทร.035 210890-2,035 211740
โทรสาร.035 211741
Email :paingamm@jameandjen.co.th
paingammad1@hotmail.com